บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2017

การเลือกใช้พระโพธิสัตว์เป็นสัญลักษณ์รางวัลคนค้นฅนอวอร์ด

รูปภาพ
การเลือกใช้พระโพธิสัตว์เป็นสัญลักษณ์รางวัลคนค้นฅนอวอร์ด
อาจารย์สุดสาคร ชายเสม ผู้ออกแบบรางวัลคนค้นฅนอวอร์ด เล่าถึงแนวคิดในการออกแบบรางวัลว่า รางวัลคนค้นฅนอวอร์ด เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณงามความดีให้แก่สังคมด้วยความเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งความเสียสละเป็นปณิธานของพระโพธิ์สัตว์จึงเลือกนำพระโพธิสัตว์ที่ชาวพุทธฝ่ายมหายานให้ความเคารพนับถือนี้มาเป็นตัวรางวัลเพื่อแทนอุดมการณ์ หรือแนวทางปฏิบัติของท่านที่เสียสละอย่างมหาศาล ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้คือทุกข์ “พระโพธิสัตว์เป็นตัวแทนของผู้เสียสละ” ผู้เห็นแจ้งในโลก และช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ในโลกนี้ให้พ้นจากทุกข์ทั้งกายและจิต ท่านยินดีตกนรกและรับทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพื่อให้สัตว์เข้าถึงธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าสู่แดนโลกุตระ และที่สุดคือพระนิพพาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ของคนไทย สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ หรือได้พบเห็นควรจะรู้ว่าพระโพธิสัตว์มีปฏิธานหรือตั้งมั่นว่าอย่างไร ซึ่งเราสามารถเลียนแบบวิธีคิดของท่านได้ อยากให้เชื่อว่าเราทุกคนก็สามารถเป็นโพธิสัตว์ได้หากทำความดี รางวั…

เรื่องเล่าเมื่อเราไปปลูกป่า | โดย คุณmami pincha

รูปภาพ
จุดเริ่มต้นที่ได้ไปร่วมปลูกป่าทับลาน วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ซื่งวันนี้ปกติจะอยู่กับครอบครัว แต่อยากจะมาร่วมปลูกป่า 

คือวันหนึ่งเพื่อนโพสกิจกรรมเพจวิ่งไหนดี run for ranger เห็นเสื้อแล้วชอบเลยอยากไปวิ่ง เพราะอยากได้เสื้อ แถมวิ่งใกล้บ้านคือที่สวนหลวง ร.9 เลยเข้าไปอ่านข้อมูลไปเรื่อยๆว่าวิ่งเมื่อไหร่ เข้าประตูไหนของสวนหลวง ร.9 จนไปเจอเวบว่าโครงการนำเงินไปทำอะไร และมีการชวนสมัครจิตอาสาร่วมไปปลูกป่า ที่ปราจีนบุรี อ.นาดี เห็นว่าไม่ไกลบ้าน ก็เลยชวนเพื่อนไปปลูกป่า อีก 1 คน เลยสมัครเข้าร่วมผ่านเวบ และได้รับชวนเข้ากลุ่มมดอาสาปลูกป่า ได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มหลายคน น่ารักเหมือนรู้จักกันมานาน วันวิ่ง เพื่อนไม่ไปเพราะไกลบ้านเพื่อนเลยไปวิ่งคนเดียวพร้อมบังคับแฟนไปส่งที่สวนหลวง ร.9 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560วิ่งเสร็จก็หลงกับแฟน ...นั่งรอ แล้วรอเล่า จนได้เจอ


วิ่งเสร็จก็รอเวลาวันไปปลูกป่าก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาเรื่องการเตรียมตัว ยากันยุง เต้นท์ และอื่นๆ พร้อมนัดเวลา ตอนแรกว่าจะไปกางเต้นท์แต่กลัวฝนตกเลยจองเวโรน่านอน 1 คืน ทิ้งเพื่อนกางเต้นท์คนเดียวใกล้ๆ เริ่มเดินทางออกจากฉะเชิงเทรากำหนดการเดิมคือออกจากบ้านเพื่อน 6…