บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2016

คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 5 | 20 - 21 ธันวาคม 2556

รูปภาพ
ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศงานประกาศเกียรติ และเชิดชูความดี คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 5 จัดขึ้นวันที่ 20 - 21  ธันวาคม 2556

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
"ถ้าศีลธรรม ไม่กลับมา โลกาวินาศ
มนุษยชาติ จะเลวร้าย กว่าเดรัจฉาน
มัวหลงเรื่อง กิน กาม  เกียรติ เกลียดนิพพาน
ล้วนดื้อด้าน ไม่เหนี่ยวรั้ง บังคับใจ
อาชญากรรม เกิดกระหน่ำ ลงในโลก
มีเลือดโชก แดงฉาน แล้วซ่านไหล
เพราะบ้ากิน บ้ากาม ทรามเกินไป
บ้าเกียรติก็ พอไม่ได้ ให้เมาตน
อยากครองเมือง ครองโลก โยกกันใหญ่
ไม่มีใคร เมตตาใคร ให้สับสน
ขอศีลธรรม ได้กลับมา พาหมู่คน
ให้ผ่านพ้น วิกฤตการณ์ ทันเวลา"

ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

| รางวัลเกียรติยศ |


| รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ |
| รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ || รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ |
| รางวัลคนนอกกรอบ || รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ || รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว |

| รางวัลเยาวชนต้นแบบ |
| รางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี|

คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 4 | 14 ธันวาคม 2555

รูปภาพ
มนุษย์ - มโนธรรม งานประกาศเกียรติ และเชิดชูความดี คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวไว้ว่า  "มโนธรรมทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขทางจิตใจ  เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพิงทรัพย์ ยศ อำนาจ แต่สุขเพราะได้ทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น หรือเห็นผู้อื่นมีความสุข ตรงข้ามกับความเห็นแก่ตัว ซึ่งแม้จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนแสวงหาทรัพย์สมบัติ และอำนาจ แต่แม้จะครอบครองสิ่งเหล่านั้นมากมายเพียงใด ใช่หรือไม่ว่าเขาเหล่านั้นก็ยังเป็นทุกข์ รู้สึกชีวิตไม่มีความหมาย เพราะไม่ได้ใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ หรือสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่ส่วนรวม"
| รางวัลเกียรติยศ | 
| รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ || รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ |

| รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ |

| รางวัลคนนอกกรอบ |

| รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ |

| รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว |

| รางวัลเยาวชนต้นแบบ |

| รางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี |รางวัลแห่งความดีงามของมวลมนุษย์

Fanpage คนค้นฅน

คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 3 | 1-3 กุมภาพันธ์ 2555

รูปภาพ
จากหนึ่งผู้ให้สู่แรงบันดาลใจไม่สิ้นสุด งานประกาศเกียรติ และเชิดชูความดี คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมเล็ก และหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

"แม้ความดีงาม จะมีค่าสูงสุดโดยตัวของมันเอง ต่อผู้กระทำความดีนั้นด้วยจิตบริสุทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องประกาศ เชิดชู ด้วยเหรียญรางวัลใด หากแต่ในโลกที่ยังเต็มไปด้วยการต่อสู้กัน ระหว่างความดีกับความชั่ว ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ และการตีค่าของความดีน้อยกว่าเงินตรา จนนำพาโลกไปสู่วิกฤติเช่นนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมจะต้องร่วมกันปลุกพลังแห่งความดีงามภายในใจของมนุษย์ให้เติบโตงอกงามขึ้น สร้างต้นแบบแห่งความดีงามให้เกิดขึ้น เพื่อตอกย้ำยืนยันให้แก่ผู้คนได้ตระหนักว่า 'ความดี' คือสิ่งเดียวที่จะนำพาโลกให้พ้นวิกฤติ"
| รางวัลเกียรติยศ |


| รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ |


| รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ |


| รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ |


| รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ | (เหรียญเงิน)

| รางวัลคนนอกกรอบ |


| รางวัลคนนอกกรอบ | (เหรียญเงิน)
| รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ |


| รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ |

| รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว |

| รางวั…

คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 2 | 21 ธันวาคม 2553

รูปภาพ
พลังแห่งความดีงานประกาศเกียรติ และเชิดชูความดี คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


| รางวัลเกียรติยศ |

| รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ |
| รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ |


| รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ |
| รางวัลคนนอกกรอบ |


| รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ |


| รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว |


| รางวัลเยาวชนต้นแบบ |

| รางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี |

รางวัลแห่งความดีงามของมวลมนุษย์
Fanpage คนค้นฅน