นักสู้ผู้ล้างพิษให้แผ่นดิน เพื่อส่งต่อผืนดินให้กับลูกหลานรุ่นต่อไป | กลุ่มชาวบ้านนักสู้ลุ่มน้ำแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

"ถ้าเราแพ้ คนในชาติก็แพ้ ประเทศชาติก็แพ้ นโยบายก็ยิ่งพ่ายแพ้ แล้วโลกก็พ่ายแพ้"


พระธาตุผาแดงองค์ใหม่ที่ถูกย้ายมาตั้งใหม่ บริเวณหมู่บ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คือประจักษ์พยานการล่มสลายของศูนย์รวมความศรัทธา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มน้ำแม่ตาวให้จบสิ้นลง และเป็นประจักษ์พยานการมาถึงของสารปนเปื้อนที่ชื่อ ‘แคดเมียม’ พร้อมกับการลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องพื้นที่แหล่งผลิตอาหารหลักของคนลุ่มน้ำแม่ตาว

ลำห้วยแม่ตาว ไหลหล่อเลี้ยงชาวบ้านใน ๓ ตำบลของลุ่มน้ำ ได้แก่ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเมยหรือแม่น้ำตองยิ่น เป็นแหล่งอาหาร เป็นสายน้ำคู่ชีวิตมาช้านาน

ปี ๒๕๔๗ สถาบันจัดการคุณภาพน้ำนานาชาติ (International Water Management Institute : IWMI) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ได้เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย พบสารปนเปื้อนแคดเมียมสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ตาว สร้างความตื่นตัว ความตระหนกให้กับคนทั้งประเทศ หันมาตระหนักด้านผลกระทบที่มีอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงทางอาหาร เพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศและของโลกแห่งหนึ่ง

๑๐ ปีเต็ม ที่ชาวบ้านต้องต่อสู้กับภัยเงียบทั้งในด้านกฎหมาย เพื่อปกป้องเรียกร้องสิทธิชุมชน ‘ฅน’ ลุ่มน้ำแม่ตาว จากเหมืองแร่สังกะสีรายใหญ่ ระหว่างเส้นทางการต่อสู้พบกับการสูญเสียรายแล้วรายเล่า จากการได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สูญสิ้นแหล่งผลิตอาหารอันอุดมสมบูรณ์ และไม่สามารถรักษา ‘พื้นที่ความมั่นคงด้านอาหาร’ ไว้ได้ 

ปัจจุบัน กลุ่มชาวบ้านนักสู้จึงผันตัวเองเข้าศึกษาด้านงานวิจัยกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก อย่างจริงจัง มุ่งหวังฟื้นฟู เรียกคืนพื้นที่วิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ ‘ปลูกข้าวหอมมะลิ’ และพืชอาหารอื่นๆ อย่างปลอดภัย คู่ขนานไปกับการเรียกร้องความเป็นธรรมด้านสุขภาพ 

ถึงแม้วันนี้ศาลปกครองจะมีคำสั่งให้มีการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่ตาว แต่ชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูในทางคดีแพ่ง และการต่อสู้ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวของนโยบาย ‘เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ’ ที่กำลังเข้ามาสร้างปัญหาทับซ้อนอีกระลอก 

“สิ่งที่พวกเราต้องการ คือ แผ่นดินอันอุดม น้ำได้กิน แผ่นดินได้อยู่ อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนในอดีต เราจะสู้ต่อไป เพื่อล้างพิษให้กับแผ่นดินของบรรพบุรุษ เพื่อส่งต่อผืนดินนี้ให้กับลูกหลานรุ่นต่อไป” 


- ONLINE TVBURABHA -

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศิลปินสาวชาวเกาหลีใต้ใช้เวลา 20 ปี เก็บภาพจำร้านขายของชำที่กำลังจะเลือนหาย

THAI NAVY SEAL กว่าจะเป็น มนุษย์กบ

ตีสนิทกับความตาย : ตอนที่1