ครูดีของแผ่นดิน | สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

2 - 3 วันที่ผ่านมาผมมีกำไรชีวิตมากมายจากการได้มีโอกาสฟังคุณครูหลายสิบคนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีทั้งคุณครูในระบบ และนอกระบบ เล่าชีวิต ความคิด และการงานของท่านให้ฟัง คุณครูทั้งหมดเป็นครูดีของแผ่นดินที่ผ่านการคัดกรองแล้วหลายขั้นตอน ทั้งจากเอกสาร ผลงานเชิงประจักษ์ และการลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริบทแวดล้อมทั้งหลาย

ที่ได้ฟังนี้ก็เพราะว่า คุณครูต้องมานำเสนอตัวเองในการตัดสินรอบสุดท้าย ของรางวัลครูไทยของแผ่นดินปี 2559 ที่ผมเป็นกรรมการกับเขาด้วยคนหนึ่ง ที่จะเล่านี้ก็เพราะผมพบข้อสังเกตส่วนตัวที่คิดว่าน่าสนใจหลายประการ

1.แม้จะเป็นการให้นำเสนอตัวเอง แต่ธรรมชาติของครูดีดีจะถ่อมตัว ไม่อวดโอ่ว่าตัวเองดี มีครูไม่กี่คนในหลายสิบคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่ากำลังโฆษณาความดีของตัวเอง

2.ครูดีเมื่อต้องพูดถึงความทุ่มเททำงานของตัวเอง จะพูดถึงว่านั่นคือความธรรมดาของจรรยาบรรณ จิตวิญญาณ และหน้าที่ความเป็นครูไม่ใช่ความพิเศษของตน


3.ส่วนลึกของครูดีจะสะท้อนถึงความเป็นห่วงศิษย์มากกว่าห่วงตัวเอง

4.ครูดีถึงระดับจะพูด(เหมือน)ออกจากส่วนลึกของจิตใจไม่ใช่เตรียมเทคนิคมาพรีเซ้นท์

5.มีกรรมการท่านหนึ่งใช้คำเปรียบเปรยน่าสนใจ และทำให้เห็นภาพชัด นั่นคือความดีของครูบางท่านฉ่ำแล้ว แต่บางท่านยังต้องบ่มอีกหน่อยถึงจะฉ่ำ

6.ครูดีหลายคนไม่กระตือรือร้นในการทำผลงานขอลาภยศ แต่มุ่งสร้างผลงานมีชีวิตคือลูกศิษย์

7.ครูบางคนพูดถึงความเก่งและความสำเร็จของตนแต่ไม่สามารถจดจำศิษย์ และเล่าเรื่องของศิษย์ได้เลย

8.ความฝันสูงสุดของคุณครูในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล ไม่ใช่การหลุดพ้นจากความลำบาก อัตคัตขัดสน หรือมีเครื่องอำนวยความสะดวก สบาย แต่คือความต้องการให้ศิษย์ได้รับโอกาส

9.ครูบางท่านพรีเซ้นท์ดูดี เพราะเป็นนักท่องที่แนบเนียน แต่เมื่อถามถึงหลักหรือกรอบคิดตอบไม่ได้ แต่ไม่ใช่ครูนำเสนอสิ่งไม่จริง เพียงแต่ครูยังต้องการเวลาให้รากหยั่งลึก

10.ครูดีแม้เกษียณราชการแล้วแต่ไม่เกษียณจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจิตวิญญาณความเป็นครู

11.ครูดีที่เป็นสุภาพสตรีมีความเป็นแม่ แต่ทั้งหญิง และชายมีความเป็นกัลยาณมิตร และความเมตตากรุณากับศิษย์

12.ครูดีส่วนใหญ่พูดถึงความเสียสละอดทนลำบากของตนอย่างเรียบง่าย ไม่ใช่เรื่องเสียสละใหญ่โตอะไร มีครูส่วนน้อยที่พูดว่านั่นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่

13.ความดีมีพลังสร้างแรงสะเทือนใจ แม้จะเล่าอย่างแผ่วเบา เรียบง่าย ตรงกันข้ามถ้าไม่ใช่ต่อให้เตรียมมาดีและพูดอย่างฉะฉานอย่างไร ก็ไม่ต่างจากลำโพงที่มีแต่ความดังน่ารำคาญไม่จับใจ

14.ครูดีแม้แต่การมาหารางวัลก็ไม่ได้มาด้วยตัณหา

15.สำหรับครูดี การสอนไม่ใช่การสอนหนังสือ แต่คือบ่มเพาะ สอนชีวิต ผลการสอนไม่ใช่คะแนนสอบ แต่คือความงอกงามของชีวิตทุกด้าน

16.ครูดีจึงมีผลึกวิชา หรือนวัตกรรมของตนเอง มากกว่าและแตกต่างไปจากสื่อการเรียนการสอนที่สังกัดกำหนดกฏเกณฑ์

17.ครูดีหลายคนทำให้ผมรู้สึกว่าความเป็นครูนั้นคือดวงดาวอันสวยงาม สูงส่งที่สะท้อนให้เห็นเงาของความเห็นแก่ตัวที่ยังต้องขัดเกลาอีกมากของตนเอง

18.ผู้ที่ทำลายเด็กอันดับ1 ไม่ใช่ครูไม่มีคุณภาพ แต่เป็นพ่อแม่ผู้แสดงโลกของเด็กนั่นแหละ

ระหว่างที่บันทึกทั้งหมดนี้ ผมคิดว่าถ้าประเทศของเรามีครูอย่างที่ผมได้มีโอกาสพบสักครึ่งหนึ่ง ไม่ว่าเงื่อนไขในการทำงานจะเอื้ออำนวยหรือไม่ คุณภาพของการศึกษายังคาดหวังได้

ปล. แต่ตอนนี้กรรมการกำลังมีปัญหา เลือกไม่ถูก 555


ภาพ : ผีเสื้อสีขาว บน ดวงดาวสีฟ้า

- ONLINE TVBURABHA -

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

THAI NAVY SEAL กว่าจะเป็น มนุษย์กบ

ตัวเล็กลง เมื่อรู้ว่าโลกกว้างขึ้น : ป้า แบ็คแพ็ค

ศิลปินสาวชาวเกาหลีใต้ใช้เวลา 20 ปี เก็บภาพจำร้านขายของชำที่กำลังจะเลือนหาย