งานประเพณีของพวกเราชาวทีวีบูรพา | สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

          เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ชาวทีวีบูรพาเรายุ่งมาก 

          แต่ก็เป็นความยุ่งที่ทุกคนรอคอย เพราะทุกคนรู้ว่า ความยุ่งนี้จะให้อะไรกับพวกเรา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

          ปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว ที่งานประเพณีสำคัญของพวกเรา คืองานคนค้นฅน อวอร์ด จะถูกจัดขึ้นอีกครั้งที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม

          คนค้นฅน อวอร์ด เป็นรางวัลที่เรามอบให้กับบุคคลที่พวกเรายกย่อง นับถือในจิตใจ และเป้าหมายในการมีชีวิต

          เป้าหมายที่ว่านี้ก็คือ การทำหน้าที่อันนอกเหนือจากการสร้างความสำเร็จเฉพาะตน นั่นก็คือการทำหน้าที่ต่อผู้อื่น และสิ่งอื่นด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ

         พูดง่ายๆว่าไม่ได้เป็นรางวัลให้ความเก่งของคน แต่เป็นรางวัลให้กับความดีของผู้ที่ประกอบคุณงามความดี ก้าวพ้นการเห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะตน

          หากคนเก่งจะได้รางวัลคนค้นฅน อวอร์ด จะต้องเป็นคนที่ทั้งเก่ง และดี 

          ส่วนตัวผมไม่ได้รังเกียจคนเก่ง กับความเก่งของคน 
          ผมปลาบปลื้ม ชื่นชมคนเก่งเหมือนคนทั่วๆ ไป แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนใช้ความเก่งหรือความสามารถในการสร้างความสำเร็จของตน ซึ่งใครๆก็ทำ 

          และสังคมส่วนใหญ่ก็มักจะยกย่องชื่นชมคนที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จประเภทนี้อยู่แล้ว ทั้งในความหมายของการเป็นไอดอลไปจนถึงศาสดา
         
          ผมคิดว่าการพาชีวิตมาประสบความสำเร็จเพราะความเก่งนั้นก็ดีอยู่ แต่การเกิดมาเป็นมนุษย์มีหน้าที่มากกว่านั้น 

          ผมจึงปลาบปลื้ม ชื่นชม คนเก่ง แต่ยกย่องเชิดชูคนที่ทำความดีงาม

         
          การทำให้ตัวเองเก่ง ประสบความสำเร็จ เป็นภาคส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ต่อตนเองของคนเราเท่านั้น แต่เราไม่ได้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเฉพาะต่อตัวเอง 

          เรายังมีหน้าที่ต่อผู้อื่น และสิ่งอื่นโดยเฉพาะต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เรามีเครื่องรองรับในการมีชีวิตทั้งหลาย 

          ที่สำคัญแม้แต่หน้าที่ต่อตนเอง ก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่การหาสิ่งเสพย์เสวยมาปรนเปรอความต้องการภายนอก เรายังมีหน้าที่ต่อจิตใจภายในของตน ที่จะต้องทำให้มันดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น
          
         ซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จ ต่อเรื่องภายนอกมากมายหลงลืมหรือละเลยหน้าที่นี้ 

          บ่อยครั้งที่ยิ่งประสบความสำเร็จด้านนอก ยิ่งล้มเหลวด้านใน 

          เราจึงไม่ควรลืมว่า ไม่ว่าจะเก่งไม่เก่ง ชีวิตจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แค่ไหนก็ตาม เรายังมีหน้าที่สำคัญที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าต่อความอยากมีอยากได้อยากเป็น ไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นของตัวเองอยู่ดี 

          นั่นก็คือหน้าที่ต่อสิ่งอื่น และต่อด้านในของตน 

          เราไม่ค่อยทำหน้าที่นี้กัน เมื่อบกพร่องต่อหน้าที่นี้กันมาก ส่วนรวม และโลกนี้จึงมีปัญหากันมาก 

          ผมไม่ได้พูดเองเออเอง แต่ใช้ปัญญาอันน้อยนิดหยิบเอากระพี้จากที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนสั่งมา บอกเล่า

          ความสำเร็จภายนอกไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ แต่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จภายนอก แล้วไม่เสียภายใน ประสบความสำเร็จในหน้าที่ส่วนตน และไม่หลงลืมหน้าที่ต่อผู้อื่น สิ่งอื่น

          คนค้นฅน อวอร์ด  เป็นรางวัลที่ให้ค่า และมอบไปยังผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ คือ ตระหนัก และพยายามทำหน้าที่ให้ครบถ้วน  

          แน่ล่ะ..ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างพยายาม เมื่อการทำความดี เป็นหน้าที่การงานของชีวิต การทำความดีนั้นก็ไม่ใช่เพื่อหวังอามิส หรือการยกย่องสรรเสริญใดๆ

เมื่อทำโดยฉันทะ เพราะเป็นหน้าที่ ไม่ใช่ทำเพราะอยากได้ดี หรือได้รางวี่รางวัล ทำแล้วไม่ยึดไม่ติดดี ไม่ยกตนว่าดีกว่าใคร ทำดีแล้วความดีก็ได้อยู่ในตัวของมันเอง

การให้รางวัลเชิดชูความดี ก็ไม่ใช่ให้ รับ จากความอยากได้อยากมี แต่คือการทำหน้าที่ในการเผยแผ่ จรรโลงความดี ที่ใช้ปัญญาไตร่ตรองแล้ว 

เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่จะรักษา และหล่อเลี้ยงทั้งชีวิตจิตใจตน ชีวิตผู้อื่น และสังคม ให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง        - ONLINE TVBURABHA -

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

THAI NAVY SEAL กว่าจะเป็น มนุษย์กบ

ตัวเล็กลง เมื่อรู้ว่าโลกกว้างขึ้น : ป้า แบ็คแพ็ค

ศิลปินสาวชาวเกาหลีใต้ใช้เวลา 20 ปี เก็บภาพจำร้านขายของชำที่กำลังจะเลือนหาย