การอ่านพระนามตามพระสุพรรณบัฏของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เฟสบุคราชบัณฑิตยสภา ได้โพสต์ข้อความตอบข้อสงสัยการอ่านพระนามตามพระสุพรรณบัฏของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์แห่งสำนักราชบัณฑิตยสภา ได้ประชุมพิจารณาประเด็นที่พบการอ่านพระนามแตกต่างกันว่า ปอ-ระ-มิน-ทระ, ปะ-ระ-มิน-ทระ ,หรือ ปอ-ระ-มิน-ทะ-ระ, ปะ-ระ-มิน-ทะ-ระ    เนื่องจากเห็นว่าการอ่านพระนามตามพระสุพรรณบัฏที่เป็นวิสามานยนามไม่น่าจะอ่านเป็นหลายแบบ ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้ถ้อยคำ และแบบแผนธรรมเนียมของราชสำนักให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่าแบบแผนการอ่านที่ท่านผู้ใหญ่ของสำนักได้ให้ข้อมูลการอ่านไว้ สรุปได้ ดังนี้

พยางค์ "ปรมินทร" อ่านว่า ปอ-ระ-มิน,ปะ-ระ-มิน ไม่อ่านว่า ปอ-ระ-มิน-ทระ,ปะ-ระ-มิน-ทระ และไม่อ่านว่า ปอ-ระ-มิน-ทะ-ระ,ปะ-ระ-มิน-ทะ-ระ

พยางค์ "อดุลยเดช" อ่านว่า อะ-ดุน-ยะ-เดด ไม่อ่านว่า อะ-ดุน-ละ-ยะ-เดด, อะ-ดุน-เดด

-------------------------------------

มีการพิจารณาเห็นว่า การอ่านพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถอ่านตามจังหวะหนักเบาในภาษาไทย ซึ่งใช้ในราชสำนักมาแต่โบราณคือ 

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปอ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หยา-มิน-ทรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หยา-มิน-ทรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด


หรือจะอ่านพระนาม "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ว่า พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-มิน-ทระ-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด ตามการอ่านคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตแบบมีสมาสคำก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟสบุคราชบัณฑิตยสภา 
ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ในเว็บของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  www.royin.go.th

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ้าตัวโตผู้เกิดมาเป็นคุณหลวง

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

เมื่อพระสหายแห่งสายบุรี คิดถึงในหลวง