ความเป็นมาของรางวัล คนค้นฅน อวอร์ด

คนค้นฅน อวอร์ด
รางวัลแห่งความดีงามของมวลมนุษย์

แม้ 'ความดีงาม' จะมีค่าสูงสุดโดยตัวของมันเองต่อผู้กระทำความดีนั้นด้วยจิตบริสุทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องประกาศเชิดชูด้วยเหรียญรางวัลใด หากแต่ในโลกที่ยังเต็มไปด้วยการต่อสู้กันระหว่างความดี กับความชั่ว ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ และการตีค่าของความดีน้อยกว่าเงินตรา จนนำพาโลกไปสู่วิกฤตเช่นนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมจะต้องร่วมกันปลุกพลังแห่งความดีงามภายในใจของมนุษย์ให้เติบโตงอกงามขึ้น สร้างต้นแบบแห่งความดีงามให้เกิดขึ้น  เพื่อตอกย้ำยืนยันให้แก่ผู้คนได้ตระหนักว่า 'ความดี' คือ สิ่งเดียวที่จะนำพาโลกให้พ้นวิกฤต....นั่นจึงเป็นเหตุผลของการเกิดขึ้นของรางวัล 'คนค้นฅน อวอร์ด' รางวัลแด่ความดีงามของมวลมนุษย์


ตัวรางวัลเป็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์ ออกแบบโดย อาจารย์สุดสาคร ชายเสม  โดยเกิดจากแนวคิดที่ว่า พระโพธิสัตว์มีปณิธานที่จะประกอบคุณงามความดี เสียสละเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ อย่างไม่ย่อท้อ แม้ต้องเผชิญกับความเหนื่อยยาก รางวัลนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้ผู้คนได้เดินตามรอยของพระโพธิสัตว์ ที่จะมุ่งมั่นทำความดี เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ 

รางวัล คนค้นฅน อวอร์ด แบ่งสาขารางวัลต่างๆ ออกเป็น  9 สาขา  ดังนี้

1.รางวัลเกียรติยศ รางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีคุณูปการทำงานเพื่อสังคม และประเทศชาติมาอย่างยาวนาน และผลงานนั้นได้เป็นที่ประจักษ์ชัด

2.รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ รางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีกิจกรรมแห่งการงาน และชีวิตที่จุดประกายความฝัน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคม

3.รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ รางวัลที่มอบให้กับนักสู้ที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความอยุติธรรมเป็นการต่อสู้เพื่อประโยชน์ และความเป็นธรรมของส่วนรวม

4.รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ รางวัลสำหรับผู้ที่เลือกจะอุทิศตนทำงานอยู่เบื้องหลัง แต่ทว่าผลงานที่ปรากฏนั้นกลับเกิดคุณประโยชน์มากมายแก่สังคม

5.รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ รางวัลสำหรับผู้ที่ยืนหยัดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ยอมให้ข้อจำกัดของชีวิต ทั้งสภาพร่างกาย ฐานะ และความยากลำบากมาบั่นทอนหรือลดคุณค่าของชีวิต

6.รางวัลคนนอกกรอบ รางวัลสำหรับคนนอกกรอบ ผู้เปรียบเสมือนปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก เพื่อดำรงแก่นแท้ของจิตวิญญาณแห่งตนไว้อย่างซื้อสัตย์ ชวนให้คนครุ่นคิด และตั้งคำถามถึงการค้นหาคุณค่าแท้ในการมีชีวิตที่แตกต่างจากกระแสหลัก

7.รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว รางวัลสำหรับบุคคล หรือกลุ่มคนที่อุทิศตนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวให้โลกใบนี้

8.รางวัลเยาวชนต้นแบบ รางวัลสำหรับเด็ก และเยาวชนผู้เป็นต้นแบบในด้านต่างๆ เช่น ความกตัญญู ความขยัน อดทน จิตอาสา และการทำเพื่อผู้อื่นที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพลเมือง และเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของชาติ

9.รางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี นี่คือ รางวัลมหาชน เป็นรางวัลเดียวที่ผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมในการคัดเลือก 'คนต้นเรื่อง' ที่อยู่ในใจคุณสนใจสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานได้ที่โทร 0-2158-6122 ต่อ 721-726

คลิ๊กรับชม VTR คนค้นฅนอวอร์ด ได้ที่นี่ค่ะ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ้าตัวโตผู้เกิดมาเป็นคุณหลวง

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

เมื่อพระสหายแห่งสายบุรี คิดถึงในหลวง