คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก
        ในวันที่ชีพจรของโลกกำลังเต้นอย่างไม่เป็นจังหวะ เรากำลังอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมที่เต็มไปด้วย  “ความเห็นแก่ตัวและผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบ”  ในโลกท่ามกลางความขัดแย้ง การแบ่งพรรคแบ่งพวก การรบราฆ่าฟันเพื่อชัยชนะที่แลกมาด้วยความสูญเสียที่เกิดขึ้น และนับวันยิ่งทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆ

คงไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้น ยุติลงได้ หากขาดคำว่า “เมตตา” ถ้าเรามีเมตตาต่อตนเอง ต่อคนอื่น  ต่อประเทศชาติ ต่อโลก คำว่าความสงบสุข ก็ย่อมมีได้ไม่ยาก


คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8  เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดว่า “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก” ดั่งคำที่พระพุทธองค์ได้เคยให้ไว้ ความเมตตาที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียว  แต่คือความเมตตาเพื่อผู้อื่น สังคม และโลกใบนี้


ความตั้งใจ  “คนค้นฅน อวอร์ด” 
1.คนค้นฅน อวอร์ด จะเป็นส่วนหนึ่งของการตอกย้ำแบรนด์ “คนค้นฅน” ในฐานะที่เป็นรายการโทรทัศน์รายการแรก ๆ ที่นำเสนอชีวิตของคนเล็ก ๆ ทว่ายิ่งใหญ่ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นคนผ่านหน้าจอโทรทัศน์
2.ยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัททีวีบูรพา ในการใช้สื่อโทรทัศน์เป็นเครื่องมือของการสร้างสังคมที่ผู้คนจะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ และตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ของโมเดิร์นไนน์ ทีวี ในการสร้างสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3.เพื่อสร้างกำลังใจให้กับคนที่เป็นต้นแบบ และทำความดีให้กับสังคม และประเทศชาติ

สาขารางวัล

1.รางวัลเกียรติยศ 
รางวัลพิเศษเพื่อมอบให้กับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากสังคมหรือเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อการทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เป็นรางวัลที่ไม่เป็นที่คาใจ ไม่ว่าจะมองจากมุมของใครก็ตาม


2.รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
รางวัลของบุคคลที่เป็นที่รู้จักจากการงานหรือกิจกรรมแห่งชีวิตซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการงานแห่งความรัก ความใฝ่ฝันหรือความเชื่อที่ดีงาม และกิจกรรมหรือการงานแห่งชีวิตนั้น ได้จุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคมทุกเพศทุกวัน ทุกสาขาอาชีพ ให้ลุกขึ้นมาค้นหาความฝันของตนเอง หรือทำคุณงามความดีเพื่อแผ่นดิน


3.รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ
รางวัลสำหรับผู้ที่อุทิศตนทำคุณงามความดี  อยู่เบื้องหลังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องหนึ่งเรื่องใด  อย่างเสียสละทุ่มเท แบบเงียบ ๆ   และไม่ว่าสังคมหรือผู้คนจะรับรู้ในการทำความดีนั้นหรือไม่  ก็ยังคงมุ่งมั่นทำดีต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ   ดังแนวทางพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยพระราชทานไว้ว่า ถ้าหากมีแต่คนปิดทองหน้าพระ  องค์พระก็จะไม่งดงามสมบูรณ์  จึงต้องมีคนที่ปิดทองหลังพระ เพื่อให้องค์พระนั้นมีความสมบูรณ์สวยงาม  เปรียบเช่นการทำความดี  ถ้าหากมีแต่คนทำดีเพื่อเอาหน้า ไม่มีใครทำดีเพื่อความดีอย่างแท้จริง ประเทศชาติสังคมก็จะไปไม่รอด  
           

4.รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ 
รางวัลของนักสู้ ผู้ไม่ยอมพ่ายแพ้ แม้จะมีอุปสรรคหนักหนาสาหัสเพียงใด ซึ่งการต่อสู้นั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อตนเองหรือเพื่อสังคมส่วนรวม อาทิ เป็นการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม เพื่อผู้ด้อยโอกาสกว่า หรือเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ดีกว่า เป็นต้น


5.รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ 
รางวัลของผู้มีความโดดเด่นในเรื่องของการยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นบุคคลผู้ไม่ยอมให้ข้อจำกัดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม มาบั่นทอน หรือลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเอง


6.รางวัลคนนอกกรอบ
รางวัลสำหรับคนนอกกรอบ ผู้เปรียบเสมือนปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก เพื่อดำรงแก่นแท้ของจิตวิญญาณแห่งตนไว้อย่างซื่อสัตย์ วิธีคิด วิถีปฏิบัติ ชวนให้คนครุ่นคิดและตั้งคำถามถึงการค้นหาคุณค่าแท้ในการมีชีวิตที่แตกต่างจากกระแสหลัก


7.รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว 
รางวัลสำหรับผู้ที่ทำงานอุทิศตนในด้านสิ่งแวดล้อม  ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล  หรือกลุ่มที่ต่อสู้  เพื่อประคับประคอง รักษาพื้นที่สีเขียวของโลกใบนี้ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท


8.รางวัลเยาวชนต้นแบบ 
รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนผู้เป็นต้นแบบในด้านต่างๆ เช่น ความกตัญญู ความขยัน อดทน จิตอาสาและการทำเพื่อผู้อื่น การเป็นคนที่เชื่อมั่นในการทำความดี ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพลเมือง และเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของชาติ


9.รางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี 
รางวัลคนต้นเรื่องในรายการคนค้นฅน ใครจะได้เป็นคนที่เป็นที่สุดแห่งปี จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับในปีที่ออกอากาศ  ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ได้เป็นคนต้นเรื่องแห่งปี โดยมีผู้ชมทางบ้านร่วมให้คะแนน สามารถโหวตได้ผ่าน 3 ช่องทาง คือ  SMS , ไปรษณียบัตร และ www.tvburabha.com ทางไปเสนอชื่อบุคคลต้นแบบแห่งความดีงาม คลิ๊กที่นี่


ทางไปโหวตคนต้นเรื่องแห่งปี คลิ๊กที่นี่
ปอ กับ ปอ  :  ออกอากาศ  9 กุมภาพันธ์ 2559 และ 1 มีนาคม 2559
เมื่อจุดจบของชีวิตนายทหารหนุ่ม ‘ปอ วรพงศ์  ช่างสลัก’ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างตำนานรักชั่วฟ้าดินสลายของ ‘ปอ พิรชา ช่างสลัก’ ภรรยาผู้ไม่อาจปล่อยให้ ความรัก และความทรงจำของสามีต้องสูญหายไปตามกาลเวลา ‘อาณาจักรแห่งความคิดถึงสุดหัวใจ Pilot Por Gallery’ จึงเกิดขึ้นจากความรัก เพื่อความรัก เพราะความรักทำให้เธอมีชีวิตอยู่ได้

รับชมตอนย้อนหลัง
ปอ กับ ปอ | ออกอากาศ 9 กุมภาพันธ์ 2559
เชื้อเพลิงชีวิต ปอ พิรชา | ออกอากาศ 1 มีนาคม 2559หมู & เป๊ปซี่ : ออกอากาศ  2 กุมภาพันธ์  2559
ความรักอันมั่นคงของ “สามี” ที่มีต่อ “ภรรยา” ในวันที่เธอกลับกลายเป็นเด็กประมาณ 7-8 ขวบ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการผ่าตัดเนื้องอกมะเร็งในสมอง แต่ความรักที่เขามีต่อเธอกลับยังมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย และพร้อมที่จะยืนเคียงข้างภรรยาทั้งในยามทุกข์ และยามสุข จนวันสุดท้ายของชีวิต

รับชมตอนย้อนหลัง


ก้อง  ห้วยไร่  ความในใจของคนล่าฝัน :  ออกอากาศ 31 พฤษภาคม 2559
เรื่องราวชีวิตการเป็นนักล่าฝันของผู้ชายที่ชื่อ ก้อง  ห้วยไร่  เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะปลุกพลังความฝันของทุกคนให้กลับมาโชติช่วงอีกครั้ง และเชื่อมั่นที่จะเดินตามหาฝันในวันที่ยังเลือนลาง

รับชมตอนย้อนหลัง
ก้องห้วยไร่ ความในใจของคนล่าฝัน | ออกอากาศ 31 พฤษภาคม 2559


พ่อ และน้องใบไผ่ จากตอนพลังรัก พลังชีวิต :  ออกอากาศ  3 พฤษภาคม 2559
15 ปีเต็มจากความอดทน มุ่งมั่น  ทำให้พลังรักอันยิ่งใหญ่ของพ่อได้สร้างปาฏิหาริย์และพลังชีวิตให้กับใบไผ่จนสามารถเดิน สื่อสาร และเรียนเหมือนเด็กทั่วๆไป ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นเพราะผู้เป็นพ่อมอบพลังชีวิตให้แก่เธอ ด้วยเชื่อในพลังรัก

รับชมตอนย้อนหลัง
พลังรัก พลังชีวิต | ออกอากาศ 3 พฤษภาคม 2559
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ้าตัวโตผู้เกิดมาเป็นคุณหลวง

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

เมื่อพระสหายแห่งสายบุรี คิดถึงในหลวง