คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 7 | 26 ธันวาคม 2558


ค่าของฅน


'ค่าของคน' คำสั้นๆ ง่ายๆ ที่จะกล่าวออกมา แต่หากจะตีความหรือให้ความหมายของคำคำนี้  อาจจะไม่ง่ายเหมือนการเปล่งเสียง เพราะมีหลายแง่มุม มีมิติซับซ้อนที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะในมิติที่ว่า ค่าของคน ที่แท้จริงแล้วคืออะไร

สาระสำคัญของการตัดสินคำว่า 'คุณค่า' คงอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญ โดยต้องเกิดจากจิตที่เป็นกุศล ดังนั้น บุคคล ที่ได้กระทำกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศล และกิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง และสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพียงน้อยนิด หรือยิ่งใหญ่ระดับประเทศ บุคคลนั้นย่อมเป็นคนที่มีคุณค่า ซึ่งเป็น 'ค่าของฅน' อย่างแท้จริง

งานประกาศเกียรติ และเชิดชูความดี คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลแห่งความดีงามของมวลมนุษย์

สามารถร่วมเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นต้นแบบแห่งความดีงามเพื่อรับรางวัล

คนค้นฅน อวอร์ด  ได้ผ่านทาง Inbox 

Fanpage คนค้นฅน

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

ครั้งหนึ่งในชีวิตของ พนม ช่อจันทร์

ศิลปินสาวชาวเกาหลีใต้ใช้เวลา 20 ปี เก็บภาพจำร้านขายของชำที่กำลังจะเลือนหาย