คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 4 | 14 ธันวาคม 2555

มนุษย์ - มโนธรรม

งานประกาศเกียรติ และเชิดชูความดี คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2555
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวไว้ว่า 
"มโนธรรมทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขทางจิตใจ  เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพิงทรัพย์ ยศ อำนาจ แต่สุขเพราะได้ทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น หรือเห็นผู้อื่นมีความสุข ตรงข้ามกับความเห็นแก่ตัว ซึ่งแม้จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนแสวงหาทรัพย์สมบัติ และอำนาจ แต่แม้จะครอบครองสิ่งเหล่านั้นมากมายเพียงใด ใช่หรือไม่ว่าเขาเหล่านั้นก็ยังเป็นทุกข์ รู้สึกชีวิตไม่มีความหมาย เพราะไม่ได้ใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ หรือสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่ส่วนรวม"

| รางวัลเกียรติยศ | 


| รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ |

| รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ || รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ || รางวัลคนนอกกรอบ || รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ || รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว || รางวัลเยาวชนต้นแบบ || รางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี |

รางวัลแห่งความดีงามของมวลมนุษย์

Fanpage คนค้นฅน


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ้าตัวโตผู้เกิดมาเป็นคุณหลวง

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

เมื่อพระสหายแห่งสายบุรี คิดถึงในหลวง