คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 3 | 1-3 กุมภาพันธ์ 2555

จากหนึ่งผู้ให้สู่แรงบันดาลใจไม่สิ้นสุด

งานประกาศเกียรติ และเชิดชูความดี คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555
ณ หอประชุมเล็ก และหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

"แม้ความดีงาม จะมีค่าสูงสุดโดยตัวของมันเอง ต่อผู้กระทำความดีนั้นด้วยจิตบริสุทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องประกาศ เชิดชู ด้วยเหรียญรางวัลใด หากแต่ในโลกที่ยังเต็มไปด้วยการต่อสู้กัน ระหว่างความดีกับความชั่ว ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ และการตีค่าของความดีน้อยกว่าเงินตรา จนนำพาโลกไปสู่วิกฤติเช่นนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมจะต้องร่วมกันปลุกพลังแห่งความดีงามภายในใจของมนุษย์ให้เติบโตงอกงามขึ้น สร้างต้นแบบแห่งความดีงามให้เกิดขึ้น เพื่อตอกย้ำยืนยันให้แก่ผู้คนได้ตระหนักว่า 'ความดี' คือสิ่งเดียวที่จะนำพาโลกให้พ้นวิกฤติ"

| รางวัลเกียรติยศ |
| รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ |
| รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ |
| รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ |
| รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ | (เหรียญเงิน)| รางวัลคนนอกกรอบ |
| รางวัลคนนอกกรอบ | (เหรียญเงิน)
| รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ |
| รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้ || รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว || รางวัลเยาวชนต้นแบบ || รางวัลเยาวชนต้นแบบ | (เหรียญเงิน)| รางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี |

รางวัลแห่งความดีงามของมวลมนุษย์

Fanpage คนค้นฅน

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ้าตัวโตผู้เกิดมาเป็นคุณหลวง

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

เมื่อพระสหายแห่งสายบุรี คิดถึงในหลวง