1 นาที รู้เรื่อง | ปัญหาดาดฟ้ารั่ว รู้หรือไม่ ปล่อยไว้อาจกระทบถึงโครงสร้างหลัก


 ปัญหาดาดฟ้ารั่ว รู้หรือไม่ ปล่อยไว้อาจกระทบถึงโครงสร้างหลัก
ฝนตก ฟ้าร้องทีไรทีไร น้ำจากดาดฟ้าแทบจะไหลหยดมาลงจานข้าวทุกที 
งานนี้ต้องรีบแก้ไขแล้ว !!

++++++

แฮนดี้แมนแฟนฉัน
เก่งจัง ช่างทำได้ งานเล็กหรืองานใหญ่ ปัญหาใกล้ตัว
เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ ซ่อมได้ทันที

 1 นาทีรู้เรื่อง >> แก้ไขปัญหาดาดฟ้ารั่วโพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ้าตัวโตผู้เกิดมาเป็นคุณหลวง

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

เมื่อพระสหายแห่งสายบุรี คิดถึงในหลวง