กองกำลังพิทักษ์ป่าผาดำ เจ้าของรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๗ สาขาคนไทยหัวใจสีเขียว
ผืนป่าต้นน้ำผาดำ  หรือป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาวังพา ป่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดผืนสุดท้ายของจังหวัดสงขลา  เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลหล่อเลี้ยงผู้คนสองฝั่งลำคลองอู่ตะเภา ไปจนถึงทะเลสาบสงขลา 
ในอดีตผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  เหล่าสหายได้อาศัยร่มเงารกชัฏ เรือนยอดที่หนาทึบ และความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นปราการป้องกันการโจมตีจากเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้ป่าผาดำกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามมาเป็นเวลากว่าสิบปี  หลังจากเหล่าสหายออกจากป่า  มีการเปิดสัมปทานทำไม้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการทำลายป่าต้นน้ำผาดำ 

ผู้บุกรุกป่าได้เข้าจับจองพื้นที่แผ้วถางทำสวนยางพารา จำนวนผู้บุกรุกเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามราคายางพาราที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ป่าต้นน้ำผาดำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาวังพา 
ที่มีเนื้อที่กว่า 1.1 แสนไร่ เหลืออยู่ไม่ถึง 40% หรือ ประมาณ 3 – 4 หมื่น ไร่เท่านั้น  


เหล่าอดีตสหายที่ไม่อาจนิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้อง และไม่อาจทนเห็นผืนป่าที่เคยปกป้องชีวิตถูกบุกรุกทำลาย  จึงได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง เปลี่ยนอุดมการณ์แห่งการสู้รบ เป็นอุดมการณ์ปกป้องรักษาผืนป่า ในนาม ‘ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ’

ปัจจุบันประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ มีสมาชิกกว่า 100 คน ทำหน้าที่ดูแลผืนป่าด้วยการเดินลาดตระเวน ตรวจตราผู้บุกรุก ช่วยควบคุมตัวผู้บุกรุกส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญ ส่วนใหญ่ฐานะยากจน บางคนไม่มีที่ดินทำกินแม้แต่สักไร่เดียว แต่พวกเขานอกจากไม่มีใครคิดจะบุกรุก จับจอง ยึดครอง ผืนป่าธรรมชาติ ทั้งๆ ที่มีโอกาสมากกว่าผู้อื่น ยังลุกขึ้นมาร่วมมือกันปกป้องป่าผืนนี้ด้วยความหวงแหน 

ติดตามเรื่องราวการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมของกองกำลังประชาชนที่เรียกว่า ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ ได้ในคลิปย้อนหลังที่นี่

คนค้นฅน : กองกำลังพิทักษ์ป่าผาดำ ช่วงที่ 1/4 (15 ธ.ค. 58) 

คนค้นฅน : กองกำลังพิทักษ์ป่าผาดำ ช่วงที่ 2/4 (15 ธ.ค. 58) 

คนค้นฅน : กองกำลังพิทักษ์ป่าผาดำ ช่วงที่ 3/4 (15 ธ.ค. 58) 

คนค้นฅน : กองกำลังพิทักษ์ป่าผาดำ ช่วงที่ 4/4 (15 ธ.ค. 58) 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ้าตัวโตผู้เกิดมาเป็นคุณหลวง

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

เมื่อพระสหายแห่งสายบุรี คิดถึงในหลวง