หมอสันติ และเครือข่ายคนลำสนธิ....ไม่ทอดทิ้งกัน เจ้าของรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๗ สาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจ


นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี ผู้มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือคนแก่ คนพิการที่เจ็บป่วย หรืออยู่ในสภาพที่นอนติดบ้าน ติดเตียง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษา ขาดคนดูแลและถูกทอดทิ้งให้ดำรงชีวิตอยู่ตามยถากรรม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการคิดค้น 
“ระบบการดูแลสุขภาพระดับอำเภอ” หรือที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่า ”ลำสนธิโมเดล” ซึ่งเป็นระบบที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ 
เขาสามารถทำให้ปัญหาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของชีวิตคนๆหนึ่ง กลายเป็นปัญหาของทุกภาคส่วนในอำเภอลำสนธิ ไม่ว่าจะเป็นภาคสาธารณสุข  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  ชาวบ้าน ที่ต่างผนึกกำลังร่วมกันเข้ามาดูแลช่วยเหลือ จนสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนแก่ คนพิการได้ทั้งอำเภอลำสนธิ  จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่า “คนลำสนธิ...ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบที่สุดยอดอันหนึ่ง ที่เป็นหนึ่งในหนทางสู่การปฎิรูประบบสุขภาพของไทย  ซึ่งเมื่อ 10 ปีที่แล้วนั้นไม่มีใครเชื่อว่าระบบแบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะในรพ.อำเภอเล็กๆในชนบทที่เต็มไปด้วยความขาดแคลน 


ณ วันนี้ “ลำสนธิโมเดล” ไม่เพียงสร้างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เล็กๆของตนเอง แต่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของประเทศ  ด้วยการเป็นโมเดลต้นแบบที่ทำให้เกิดนโยบายทีมหมอครอบครัว ของกระทรวงสาธารณสุข และนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และที่สำคัญ “ลำสนธิโมเดล” ในวันนี้ได้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้คนในองค์กรภาคส่วนต่างๆจากทั่วทุกสารทิศ ได้นำกลไกการดูแลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปต่อยอดและแพร่ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ


ติดตามชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่

คนค้นฅน : หมอสันติ : คนลำสนธิ...ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วงที่ 1/4 (8 ธ.ค. 58)

คนค้นฅน : หมอสันติ : คนลำสนธิ...ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วงที่ 2/4 (8 ธ.ค. 58)

คนค้นฅน : หมอสันติ : คนลำสนธิ...ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วงที่ 3/4 (8 ธ.ค. 58)  

คนค้นฅน : หมอสันติ : คนลำสนธิ...ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วงที่ 4/4 (8 ธ.ค. 58) 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ้าตัวโตผู้เกิดมาเป็นคุณหลวง

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

เมื่อพระสหายแห่งสายบุรี คิดถึงในหลวง