โอฬาร คุ้มศึก อัจฉริยะขบถ เจ้าของรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๗ สาขาคนนอกกรอบในยุคสมัยที่สังคมไทยเดินเข้าสู่ความเชื่อเรื่องการปฏิวัติเขียวมาอย่างยาวนานกับการแปลงรูปแบบระบบการเกษตรไปสู่การใช้เทคโนโลยี 
และสารเคมีในการผลิตเพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตหล่อเลี้ยงประชากรโลก 
ซึ่งประเทศไทยถือเป็นอันดับต้นๆของโลก ในการส่งออกอาหาร 
แต่ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมากถึง 100 ล้านกิโลกรัมต่อปี 
หรือมากกว่าตึกใบหยก 2 และยังมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและแมลงต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว 
สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ และยังส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค


โอฬาร คุ้มศึกเกษตรกรหนุ่มจากอำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี 
ได้ค้นพบทางเลือกและทางรอดในการทำเกษตรกรรมที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่าการใช้สารเคมีนั่นก็คือการใช้ “เชื้อรา”
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆในกลุ่มจุลินทรีย์มากำจัดศัตรูพืช 
จากผู้ใช้โอฬารเรียนรู้จนรู้จักและเข้าใจเชื้อราอย่างถ่องแท้   
 กระทั่งสามารถผลิตออกแจกจ่าย จำหน่ายช่วยเหลือให้เกษตรกรหลุดพ้นวงจรแห่งพิษภัยจากสารเคมีภายใต้ห้องทดลองที่สร้างไว้ภายนอกอาจจะดูโกโรโกโสไม่ต่างจากเล้าไก่ 
มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องมือหลายอย่างจากสิ่งใกล้ตัว 


แต่มาตรฐานและประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าห้องทดลองตามสถาบันใหญ่ๆ 
เพื่อจะทำการทดลอง พัฒนา 
และผลิตเชื้อรากำจัดศัตรูพืชมีประสิทธิภาพและราคาถูกว่าท้องตลาดกระจายสู่เกษตรกรอีกทั้งยังเปิดบ้านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ 
และพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์เชื้อราให้ง่ายขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถทำเองได้ภายในครัวเรือน 


ติดตามเรื่องราวของเกษตรกรบ้านๆ โอฬาร คุ้มศึก : อัจฉริยะขบถเจ้ารางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 7 สาขาคนนอกรอบ ผู้คิดต่าง ทำต่าง ผู้สร้างทางเลือกและทางรอดให้กับเกษตรกร ได้ในคลิปย้อนหลังที่นี่

คนค้นฅน : โอฬาร คุ้มศึก | อัจฉริยะขบถ ช่วงที่ 1/4 (22 ธ.ค.58) 

คนค้นฅน : โอฬาร คุ้มศึก | อัจฉริยะขบถ ช่วงที่ 2/4 (22 ธ.ค.58) 

คนค้นฅน : โอฬาร คุ้มศึก | อัจฉริยะขบถ ช่วงที่ 3/4 (22 ธ.ค.58) 

คนค้นฅน : โอฬาร คุ้มศึก | อัจฉริยะขบถ ช่วงที่ 4/4 (22 ธ.ค.58) 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ้าตัวโตผู้เกิดมาเป็นคุณหลวง

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

เมื่อพระสหายแห่งสายบุรี คิดถึงในหลวง