ฅนต้นเรื่องในความทรงจำ | ช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์พัน(ธุ์)ชนะฅนต้นเรื่องในความทรงจำ | ช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์พัน(ธุ์)ชนะการที่ชีวิตของใครสักคนหนึ่ง จะสร้างความรู้สึกมหัศจรรย์ ไม่ว่าจะให้กับตัวเองหรือผู้อื่นได้ มันไม่ใช่เรื่องที่จะคิดเอาเอง รู้สึกเอาเอง หรือมโนเอาได้ เพราะว่าเรื่องแบบนี้เราไม่สามารถจะปลอมกันได้ 

...เจ๊กเป็นลูกคนที่ 5 จากพี่น้องทั้งหมด 7 คน แต่เขามีความพิเศษจากพี่น้องคนอื่นๆ ก็ตรงที่มรดกทางพันธุกรรมก็ตรงที่ บรรพบุรุษนั้น ทำร่างกายของเขามีคว่ามผิดปกติ เขาเป็นโรคกระดูกอ่อน เปราะหักง่าย ตั้งแต่กำเนิด  มรดกทางพันธุกรรมนี้ ทำให้น่างกายของเขา หักง่าย และบิดเบียด 
ผิดรูปผิดร่าง เขาไม่สามารถลุกขึ้นนั่งเดิน อย่างคนปกติได้ เขาต้องใช้ชีวิตนอนราบอยู่กับพื้น 
อยู่แต่บนเรือน การเคลื่อนย้ายของเขาทำได้เพียงกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนพื้น   
เขาต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือน ตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ 40 ปี 

         30 กว่าปีที่อยู่บนบ้านมองโลกภายนอกได้แค่ มองผ่านช่องตามฝาบ้าน ชีวิตวัยเด็กของเขามีแค่                  ความยาวความสูง ของผนังบ้านจนถึงหลังคาบ้าน และมุมมองโลกของเขาก็เป็นแค่ มุมมองที่               ขนานกับพื้น มีความสูงเพียงไม่กี่เซนติเมตร แต่ข้อจำกัดเหล่านั้น ก็ไม่ได้ขังเขาไว้กับความอับจน                            และทำให้เขายอมจำนน.....
คนต้นเรื่องในความทรงจำ | ช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพัน(ธุุ์)ชนะ
ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2557

สามารถดูรายการคนค้นฅน ตอน ช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพัน(ธุุ์)ชนะ ได้ที่ 

ทีวีบูรพา คนค้นฅน : ช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพัน(ธุ์)ชนะ ช่วงที่ 1/4 
ทีวีบูรพา คนค้นฅน : ช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพัน(ธุ์)ชนะ ช่วงที่ 2/4
ทีวีบูรพา คนค้นฅน : ช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพัน(ธุ์)ชนะ ช่วงที่ 3/4
ทีวีบูรพา คนค้นฅน : ช่างเจ๊ก มนุษย์มหัศจรรย์ คนพัน(ธุ์)ชนะ ช่วงที่ 4/4

ติดตามชมรายการของทีวีบูรพาย้อนหลังได้ที่  TVburabhaofficial-Youtube

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ้าตัวโตผู้เกิดมาเป็นคุณหลวง

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

เมื่อพระสหายแห่งสายบุรี คิดถึงในหลวง